Home > Skytesport > Tren på skyting

Tren på skyting

November 10th, 2014

Dersom man vil bli en god skytter, må man trene jevnlig og variert. De fleste skyttere spesialiserer seg på en eller flere øvelser, men det er likevel lurt å trene på andre øvelser i tillegg.

Les mer om dette i vår artikkel “Skytesport”. Skytetreningen bør både gjøres når man er alene, og når det er forstyrrende elementer rundt. Dersom man trener til en skytekonkurranse, bør man venne seg til tilskuere og lyder rundt seg. Konsentrasjonen kan også trenes opp når man ikke skyter, gjennom at man venner seg til å fokusere på én ting eller én oppgave, uten å la seg forstyrre av ting som foregår rundt.

Selv om skyting ikke krever fysisk styrke, er det likevel viktig å trene opp kondisjonen og musklene. God kondisjon fører til lavere hvilepuls og høyere oksygenopptak i lungene. Dette gjør at man lettere klarer å senke pulsen og holde pusten når man skal skyte. På den måten blir kroppen roligere, og det blir enklere å treffe blinken. Jogging eller sykling er fin kondisjonstrening som også er sunt for den generelle helsen. Under selve skytetreningen bør man venne seg til å både skyte langsomt og nøyaktig, og man bør trene på å skyte raskt. Med tiden vil dette øke skytehastigheten.

Categories: Skytesport Tags: