Home > Skytesport > Skytesport

Skytesport

November 6th, 2014

Skytesport omfatter alle disipliner der man skyter med rifle eller pistol. Dette er en veldig gammel sport, både i militær sammenheng og som sivil idrett. Skyting var på det olympiske programmet allerede i 1896, og har vært med i nesten alle sommer-OL etter den tid, unntatt i årene 1904 og 1924. Skyting er også en av få idretter som deltar både i sommer-OL og vinter-OL, ettersom skiskyting også regnes som en skytegren.

Skytesporten deles i dag inn i mange disipliner, etter våpentype og avstanden til blinken det skytes på. Det skytes både på blink, leirduer og løpende blinker. Skyting med armégevær blir i Norge organisert av Det Frivillige Skyttervesen, og under landsskytterstevnet blir det kåret en skytterkonge eller skytterdronning i denne disiplinen. Metallsilhuettskyting går ut på at man skyter mot dyresilhuetter av stål. Silhuettene velter når de blir truffet. Blinkene kan ha ulike størrelser, og noen ganger har de naturlig størrelse. Praktisk skyting er en konkurransedisiplin der det brukes grovkalibrede våpen og skytingen foregår i kamplignende, realistiske situasjoner.

Moderne skytesport dukket opp på 1800-tallet. Skyting ble en olympisk idrett i 1896, og det første verdensmesterskapet i skyting ble arrangert i 1897. Dagens olympiske skyteøvelser for menn er miniatyrgevær, luftgevær, fripistol, hurtigpistol, luftpistol, skeet, trap og dobbeltrap. Kvinnenes olympiske skyteøvelser er miniatyrgevær, luftgevær, luftpistol, finpistol, skeet og trap. Kvinnene fikk delta i de olympiske skyteøvelsene fra 1968, men fikk ikke egne kvinneklasser før i 1984. Norge har tatt mange medaljer i internasjonale skytekonkurranser, blant annet i EM, VM og OL.

Categories: Skytesport Tags: